Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind u de algemene voorwaarden van www.vanheldenfotografie.nl, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door van Helden Fotografie. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op de website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van van Helden Fotografie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij van Helden Fotografie.

Prijzen
Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met van Helden Fotografie te mogen claimen of te veronderstellen.
Van Helden Fotografie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunne wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden juist aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Van Helden Fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Verzenden
Binnen Nederland:
Alle verzendkosten zijn inbegrepen in de prijs.

Naar België en Duitsland:
Verzendkosten zijn € 5,- per pakket.

Naar Spanje:
Verzendkosten zijn € 20,- per pakket.

Levertijd
De levertijd van Fine Art Prins is 14 werkdagen.

Retourneren
Aangezien alle producent voor u als consument speciaal worden gemaakt (u kunt immers zelf het materiaal en de afmetingen kiezen), accepteren wij geen retourzendingen.

Klachten
Omze producten worden met grote zorgvuldigheid geproduceerd, verpakt en verstuurd. Het is mensenwerk en dan kan er altijd iets gebeuren waardoor u niet tevreden bent met het product. Maakt u daarom direct bij ontvangst vam het product van hetgeen u niet in orde vindt. En neem dan zo snel mogelijk contact op, zodat we snel aan een oplossing kunnen werken!

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van van Helden Fotografie op deze pagina.